Ochrana
osobních údajů

Ochrana osobních údajů – Informační memorandum

1. Úvodní prohlášení

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, a proto jsme v naší společnosti zavedli řadu
opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu či případnému zneužití osobních
údajů. Plníme zákonné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů vyplývající zejména z
Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection
Regulation).

2. Rozsah zpracování osobních dat

O uchazečích o zaměstnání shromažďujeme za účelem nabídky nejvhodnějšího
zaměstnání zejména tyto informace:

O klientech, kteří jsou našimi zákazníky, a dodavatelích, shromažďujeme informace nutné
pro poskytování služeb. Patří mezi ně kontaktní údaje na osoby, se kterými společnost
komunikuje, a v případě dodavatelů také bankovní spojení za účelem plateb faktur.

O uživatelích našeho webu shromažďujeme pouze omezené množství údajů za účelem
zlepšování informační hodnoty našeho webu a poskytovaných služeb. Jde o údaje dostupné
ve službě Google Analytics.

3. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým osobní údaje zpracováváme, zahrnuje manuální i automatizované zpracování.

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci i externí pracovníci, se všemi máme uzavřenu smlouvu, která garantuje stejné povinnosti a záruky, jaké s ohledem na ochranu osobních údajů dodržuje celá naše společnost.

Osobní údaje zpracováváme v České republice, popř. na území dalších států Evropské unie, pro které je také Nařízení GDPR závazné. Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s Nařízením GDPR, a to pro jasně vymezený
účel a stanoveným způsobem. Osobní údaje chráníme proti jakémukoliv neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití. Dodržujeme přísná technická a organizační
opatření.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich
zpracování nebo daná poskytnutým souhlasem.

6. Práva na ochranu osobních údajů

Veškeré žádosti, které byste chtěli uplatnit ve vztahu k vašim právům na ochranu osobních
údajů, vyřizujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

Jedná se zejména o tato práva:

Kontakt pro uplatnění práv:
V případě, že chcete uplatnit jakékoliv z těchto práv, kontaktujte odpovědnou osobou na gdpr@capacita.cz

7. Používání cookies

Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítače používané
prakticky všemi webovými stránkami. Jsou pro nás důležité v tom, abychom si udělali
představu, co je pro vás zajímavé. Cookies také slouží ke sledování provozu na webu a k
reklamním účelům.

Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím
souhlasíte, případně je zakázat, provedete to v nastaveních svého prohlížeče.