Ještě před pár lety bylo zvykem, že lidé zůstávali na stejných pozicích více než 5 let. Když měl kandidát v životopisu změnu zaměstnání každý třetí rok, považovali ho recruiteři a HR specialisté za fluktuanta. Jak je to nyní? Situace na trhu práce jednoznačně nahrává všem, kteří chtějí změnu a klade vyšší nároky na zaměstnavatele. Navíc je naprosto běžné, že kontraktoři pracují na krátkodobých projektech a hledají stále nové výzvy.

Ještě před pár lety bylo zvykem, že lidé zůstávali na stejných pozicích více než 5 let. Když měl kandidát v životopisu změnu zaměstnání každý třetí rok, považovali ho recruiteři a HR specialisté za fluktuanta. Jak je to nyní? Situace na trhu práce jednoznačně nahrává všem, kteří chtějí změnu a klade vyšší nároky na zaměstnavatele. Navíc je naprosto běžné, že kontraktoři pracují na krátkodobých projektech a hledají stále nové výzvy.

Nejvíce se to projevuje právě v IT oborech. Dobří IT specialisté jsou přímo pod palbou pracovních nabídek. Většinou neřeší, jestli jít do lepšího pracovního prostředí, ale zabývají se zajímavostí nových projektů, možnostmi růstu a nestandardními výhodami nového zaměstnání. Jak ale poznat, která nabídka je pro Vás ta nejlepší, když Vám každou novou pozici většina recruiterů vychválí až do nebe?

Položte si (a potažmo svému recruiterovi) několik zásadních otázek, které Vám v rozhodování pomohou:

  • Obsahuje tato nabídka přesně to, co hledám?
  • Je pro změnu opravdu relevantní čas nebo mě jen láká představa nových možností?
  • Pomůže mi tato nová role rozvinout ještě nějak lépe moji dosavadní kariéru?
  • Dostanu možnost pracovat na projektu, který mi otevře novou perspektivu nebo se naučím používat nové technologie?
  • Vyznám se v požadovaných technologiích či procesech a mám jedinečné dovednosti, které mohu novému zaměstnavateli nabídnout?
  • Je tato pozice perspektivní v rámci společnosti a má dlouhodobý potenciál?
  • Co mi vyhovuje v současném zaměstnání a jaké mám důvody zůstat?
  • Není pro mě náhodou tato nabídka zajímavá jenom kvůli vyššímu příjmu?

Nejste si jistí, jestli jste na změnu připraveni? 

Udělejte si osobní SWOT analýzu současného zaměstnání a porovnejte ji s nabídkami, které Vás zaujaly.

Jak takovou analýzu jednoduše vytvořit?

Rozdělte si tabulku na čtyři stejné čtverce. Do horních dvou uveďte všechna současná a budoucí pozitiva Vaší práce. Naopak do dolních dvou čtverců si vypište všechna současná a budoucí negativa. Pokud máte více času, můžete tyto informace doplnit ještě o krátkodobé a dlouhodobé cíle. Pokud Vám negativa převažují nad pozitivy, je určitě vhodný čas zamyslet se nad novými možnostmi. Nebojte se a proberte tabulku se svým recruiterem. Určitě Vám pomůže zodpovědět všechny nejasné otázky a lépe vyhodnotí, která pozice je pro Vás ta nejlepší.

 

Rozhodli jste se podat výpověď? Připravte se na to.

„Při oznamování výpovědi se připravte na „protiútok“. Může to být věcná či také velmi emočně náročná rozprava. A nebo naopak velmi vstřícná s novou vizí a pěknou protinabídkou, která před tím vůbec nechtěla sama přijít. Zde mohu doporučit, vraťte se na začátek vašeho rozhodovacího procesu a upřímně si řekněte, co je tou pravou příčinou, proč jste vůbec o změně začali uvažovat a rozhodli se pro ní. Ze zkušenosti vím, že pouhé navýšení platu dlouhodobou nespokojenost či nejistotu ve směřování nevyřeší,“ říká Jiří Soljak, konzultant a manager společnosti. 

Vezměme to z lidského hlediska. Výpověď je stresující situace, ať už ji dává sám zaměstnanec nebo ji předkládá zaměstnavatel. Ať už byl pracovní vztah jakýkoliv, zkuste se oprostit od emocí a snažit se vše vyřešit v klidu. Žádná ze zúčastněných stran si ve výpovědích nelibuje. Snažte se být věcní a uvádět důvody svých rozhodnutí  (pokud je výpověď podávána po zkušební lhůtě; během ní samozřejmě ani jedna ze stran nemusí důvody udávat). Otevřené jednání a upřímnost jsou v této situaci víc než na místě.

Stáhněte si výpovědní vzor 

Pokud si nejste jistí, jak na výpověď z formálního hlediska, je nejjednodušší si stáhnout z internetu vzor výpovědi a ten následovat. Abyste nemuseli hledat, připravili jsme pro Vás jednoduchý vzor výpovědi ke stažení. Ze zákona jsou jasně dané náležitosti, které musí výpověď obsahovat, s těmi pracovníkovi pomůže každý člověk z HR nebo jsou informace lehce dohledatelné na internetu. Výpovědní doba je zpravidla dvouměsíční, může být po dohodě i delší, ale nikdy ne kratší, to platí ze zákona. Začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Dejte si tedy pozor, kdy výpověď podáte, aby se Vám doba na odchod zbytečně neprodloužila.  

Pokud jste se zaměstnavatelem podepsali takzvanou kvalifikační dohodu, zkontrolujte si, jestli jste již splnili dobu, po kterou jste se touto dohodou zavázali zůstat v zaměstnání. Může se Vám totiž stát, že pokud byste chtěli pracovní poměr ukončit dříve, mohl by po vás zaměstnavatel chtít uhradit náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaplatil. Více o této problematice najdete v § 234 zákoníku práce.